06-53253616
logo De Serenade

Over ons

Algemeen contactpersoon
Bert van Ruremonde (telefoon: 06 53253616).

Bestuur
Multiculturele accommodatie De Serenade wordt beheerd en bestuurd door vrijwilligers. We hebben geen betaalde krachten en ontvangen geen subsidie. Het bestuur van Stichting De Serenade bestaat op dit moment uit:

  • Maarten Termeer (voorzitter)
  • Bert van Ruremonde (secretaris / penningmeester)
  • Joleen van Rooij (bestuurslid)

Het bestuur wordt ondersteund door Ilse Tuerlings (event coördinator ) en Pål Jansen (PR en publiciteit)

Vrijwilligers
Zowel het beheersteam als het bestuur van De Serenade bestaat uit vrijwilligers. Heb je belangstelling om toe te treden tot het beheersteam of tot het bestuur? Neem dan contact op met Bert van Ruremonde. Of stuur een mailtje naar: info@deserenade.nl

Lid van verdienste
Bert van Ruremonde

Financiële ondersteuning
Wij bedanken de volgende organisaties voor hun (financiële) ondersteuning.