0411-633219   06-53253616
logo De Serenade

Over ons

ALGEMEEN CONTACTPERSOON

Bert van Ruremonde (telefoon: 06 53253616).


BESTUUR

Multiculturele accommodatie De Serenade wordt beheerd en bestuurd door vrijwilligers. We hebben geen betaalde krachten en ontvangen geen subsidie. Het bestuur van Stichting De Serenade bestaat op dit moment uit:

- Marcel Baijens (voorzitter en website)
- Bert van Ruremonde (secretaris / penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door de externe leden:
- Pål Jansen (PR en publiciteit)
- Joleen van Rooij (programmering)


VRIJWILLIGERS

Zowel het beheersteam als het bestuur van De Serenade bestaat uit vrijwilligers. Heb je belangstelling om toe te treden tot het beheersteam of tot het bestuur? Neem dan contact op met Bert van Ruremonde. Of stuur een mailtje naar: info@deserenade.nl


DRANK- EN HORECAWET

Wij beschikken over het vereiste aantal leidinggevenden die het diploma Sociale Hygiëne als bedoeld in artkel 8, lid 5 van de Drank- en Horecawet hebben behaald. Dit zijn:

- Bert van Ruremonde (bestuurslid)
- Marcel Baijens (bestuurslid)
- Tom van Aarle (vrijwilliger)

FINANCIELE ONDERSTEUNING

Wij bedanken de volgende organisaties voor hun (financiële) ondersteuning.