0411-633219   06-53253616
logo De Serenade

Over ons | Even de balans opmaken

EVEN DE BALANS OPMAKEN: DUURZAAM BELEID LOONT

Stichting De Serenade ontvangt geen (gemeentelijke) subsidie. De financiële middelen worden verkregen uit de inkomsten van verhuur, de bar en bijdragen uit diverse lokale en boven-lokale fondsen. We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren een aantal belangrijke investeringen hebben kunnen doen die bijdragen aan een optimaler en duurzamer gebruik van De Serenade. Een opsomming levert het volgende lijstje op:

 • vervanging van de volledige TL verlichting door LED-verlichting
 • realiseren van een theatergordijn installatie
 • vervanging van de podiumverlichting door LED-verlichting
 • vervanging van de geluidsinstallatie
 • vervanging van de podiumvoorziening
 • realisering van een nieuwe website
 • invoering van digitale ticketverkoop
 • vervanging van de gehele vloerbedekking
 • aanbrengen van 100 zonnepanelen aan de zuidkant (DVG-zijde)
 • vervanging van de volledige klimaatregelinstallatie (bekostigd door de gemeente Boxtel als eigenaar van het gebouw)
 • een volledige nieuwe koeling voor de opslag van drank
 • nieuwe energiezuinige apparatuur in de bar
 • nieuwe energiezuinige apparatuur in de keuken

In 2021 is de bar volledig aangepast.