06-53253616
logo De Serenade

Over ons | Privacyverklaring

Contactgegevens
Stichting De Serenade
Oude Dijk 117, 5298 BC  Liempde
www.deserenade.nl
info@deserenade.nl

Persoonsgegevens
De stichting verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Brin-nummer

Doel en basis van verwerking
De stichting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van berichten
- Bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Afleveren goederen en diensten

Geautomatieerde besluitvorming
De stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Levering tickets
De bestelling van e-tickets, de levering hiervan en de inning van de betaling hiervan gebeurt door: Ticketkantoor, onderdeel van LinQ Web Productions, Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn. KvK 66642965. Zie voor haar privacyreglement: https://www.ticketkantoor.nl/privacy.

Cookies
De stichting gebruikt alleen technische functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@deserenade.nl.

Beveiliging gegevens
De stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@deserenade.nl

Beeldmateriaal
Tijdens en na de voorstellingen komt het voor dat er foto’s, video-opnames of televisieopnames worden gemaakt. Die gebruiken we dan voor onze Facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en sfeerreportages of televisieuitzendingen. Bij betreding van de locatie ga je ermee akkoord dat dergelijk beeldmateriaal wordt gemaakt en gebruikt. Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons dan weten.